ENERGETIKA STAVEB

Zajišťujeme kompletní zpracování

  • energetické audity
  • energetické posudky
  • průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
  • tepelně-technické posouzení budov

Zajišťujeme kompletní administraci dotačních titulů.

  • nová zelená úsporám 2021+
  • aktuální výzvy MPO a SFŽP