PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekční činnost

Rodinné a bytové domy, stavby pro ubytování a stravování, stavby pro zdravotní a sociální péči, sportovní stavby a areály, průmyslové stavby včetně technologických částí, objekty pro školství a výchovu, interiéry.

Zajišťujeme kompletní vypracování projektové dokumentace ve všech stupních stavby:

  • studie stavby
  • dokumentace stavebního řízení (územní souhlas, územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení)
  • dokumentace pro výběr dodavatele včetně spolupráce pří výběrovém řízení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrské služby

  • projednání dokumentace se všemi orgány státní správy
  • zajištění územního a stavebního povolení

Autorský dozor
Technický dozor investora
Řízení projektů
Zajištění přípravných prací, posudků, průzkumů
(historické průzkumy, radonové, geologické, hydrogeologické posudky, geodetické zaměření, stavebně-technické průzkumy, akustické měření a posudky)
Komplexní poradenská činnost